Dasar Privasi

  1. Kesemua data peribadi (nama penuh, alamat penuh, nombor telefon serta emel) pelanggan hanyalah untuk kegunaan pembelian produk Patriots Publication sahaja.
  2. Data peribadi pembeli tidak dibenarkan untuk digunakan oleh mana-mana pihak untuk tujuan lain pemasaran, promosi dan lain-lain aktiviti.