Kombo Kewangan mengandungi 3 tajuk iaitu:

  1. Jangan Selewengkan Ekonomi Malaysia
  2. Enam Angka Menjelang Dua Puluh Lima
  3. Enam Angka Menjelang Disember