Kombo Naim Tamdjis mengandungi 3 tajuk iaitu:

  1. Mistik Alam Melayu
  2. Manuskrip Melayu Yang Hilang
  3. Mantera Alam Melayu