Kombo Sejarah Islam mengandungi 2 tajuk iaitu:

  1. Kitab Tamadun Islam
  2. Muhammad: Dakwah & Diplomasi