Kombo Sejarah Melayu mengandungi 3 tajuk iaitu:

  1. Jangan Selewengkan Sejarah Melayu
  2. Tokoh Agung Melayu
  3. Mencabar Teori Chola